Constans Consulting Sp. z o.o.

Zarządzanie ryzykiem.

Identyfikacja, analiza, mitygacja.

Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Chcemy, aby twoje dane i dane o twoich klientach były bezpieczne. Dążymy do tego, aby chronić je mądrze, adekwatnie do wartości informacji.

Informacja jest często aktywem niedocenianym przez kierownictwo firmy. Jednakże decyduje o przewadze konkurencyjnej firmy! Plan marketingowy ujawniony osobom niepowołanym, bądź konkurencji może zostać zniweczony przez kontrdziałania konkurencji. Zasady udzielania rabatów i informacje o zawartych umowach, ujawnione konkurencji mogą zostać przez nią użyte do przejęcia umów z cennymi klientami. Przykłady można mnożyć w nieskończoność.

Aby właściwie ocenić wpływ utraty informacji na funkcjonowanie firmy w pierwszej kolejności oceniamy wartość informacji. Na bezpieczeństwo i wycenę informacji patrzymy poprzez:

Archiwum naszych komentarzy do incydentów bezpieczeństwa. [tutaj]

Więcej o bezpieczeństwie

Linki:

www.risk.org.pl

Poufność – właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom. (ISO 27001, punkt 3.3)

Integralność – właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności aktywów (ISO 27001, punkt 3.8)

Dostępność – właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu (ISO 27001, punkt 3.2)

Więcej o bezpieczeństwie

Możemy pomóc zarówno w diagnostyce, zapobieganiu incydentom jak również w zarządzaniu incydentami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami, telefon do nas 662-067-280.

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami od bezpieczeństwa teleinformatycznego których wiedzę i doświadczenie potwierdzają uzyskane certyfikacje CISSP, CISA, ITIL.

Więcej o naszej ofercie możesz znaleźć tutaj.