home2

Constans Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001 Zarządzanie ciągłością działania BS 25999 Zarządzanie ryzykiem Identyfikacja Analiza Minimalizacja Ryzyka Optymalizacja procesów Zmniejszenie kosztów Doradztwo System zarządzania Ryzyko Security IT Risk Management Business Continuity Management System SZBI ISMS BCMS ISO27001 BS25999 CISSP CISA ITIL

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja, analiza, mitygacja. Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo informatyczne

Korzystając z wieloletniego doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji wierzymy, że mamy kompetencję, aby stworzyć wraz z Państwem bezpieczną firmę. Co zaowocuje zmniejszenie wpływu zagrożeń na działalność firmy, lepszą oceną ryzyka, zwiększoną świadomością pracowników a w konsekwencji przyczyni się to do lepszego postrzegania Państwa firmy przez klientów, kontrahentów oraz efektywnego wykorzystania ograniczonych środków przeznaczonych na bezpieczeństwo informacji.

Każda firma, jednostka czy instytucja przetwarzająca dane osobowe zobowiązana jest do posiadania udokumentowanej Polityki Bezpieczeństwa i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Jej brak to nie tylko niedostosowanie się do przepisów polskiego prawa, ale przede wszystkim narażenie firmy na poważne niebezpieczeństwo związane z utratą danych, które mogą mieć znaczący wpływ chociażby na płynność finansową firmy bądź utratę zaufania państwa klientów do firmy.

Chcemy, aby twoje dane i dane o twoich klientach były bezpieczne. Dążymy do tego, aby chronić je mądrze, adekwatnie do wartości informacji.

Możemy pomóc zarówno w diagnostyce, zapobieganiu incydentom jak również w zarządzaniu incydentami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami, telefon do nas 728 815 012.

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami od bezpieczeństwa teleinformatycznego których wiedzę i doświadczenie potwierdzają uzyskane certyfikacje CISSP, CISA, ITIL.

Więcej o naszej ofercie możesz znaleźć tutaj.

Archiwum naszych komentarzy do incydentów bezpieczeństwa. [tutaj]

Więcej o bezpieczeństwie

Linki:

www.risk.org.pl