prezentacje2

Prezentacje - Secure 2008

Zarządzanie ryzykiem.

Identyfikacja, analiza, mitygacja.

Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Konferencja Secure 2008, 2-3 października 2008 r.

Prezentacja: Bezpieczeństwo transakcji z użyciem kart płatniczych w segmencie sprzedaży biletów on-line.