prezentacje23

Prezentacje - BiN GigaCon 2008

Zarządzanie ryzykiem.

Identyfikacja, analiza, mitygacja.

Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Konferencja BIN GigaCon 2008, 8-9 Września

Prezentacja: Koncepcja zintegrowanych rozwiązań ochrony sieci dla przedsiębiorstw.