prezentacje25

Prezentacje - Quiz - Secure

Zarządzanie ryzykiem.

Identyfikacja, analiza, mitygacja.

Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Prezentacja Konkurs - bezpieczeństwo informacji - 2009 r.

Prezentacja przedstawiająca korzyści z wdrożenia rozwiązania zwiększającego świadomość użytkowników poprzez konkursy wiedzy o bezpieczeństwie.