20080413 - adres IP jako dane osobowe?

Zarządzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Czy przechowujesz adresy IP?

Pod koniec stycznia 2008 roku pojawiło się sporo informacji o konieczności traktowania adresu IP jako części danych osobowych (między innymi artykuł Adresy IP to dane osobowe?  w serwisie money.pl). Z wymienianych opinii i komentarzy wynikało że również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Serzycki przyznał, że adres IP należy do danych osobowych w wypowiedzi dla Gazety Prawnej. Kolejnym przyczynkiem do uznania adresu IP za daną osobową jest opinia  z 4 kwietnia 2008 roku opublikowana przezARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY w finalnej wersji roboczej raport zatytułowanej "Opinion on data protection issues related to search engines" ("Opinia o problemach z ochroną danych związane z wyszukiwarkami"). Główne wnioski wynikające z raportu to:

  • zalecenie dla dostawców usług internetowych (ISP) aby traktować adres IP jako daną osobową, o ile ISP nie może zapewnić że adres IP nie może zostać powiązany z danymi osobowymi,
  • daną osobową są również pliki cookie o ile zawierają unikalny identyfikator użytkownika,
  • ograniczenie czasu przechowywania danych przez wyszukiwarki do sześciu miesięcy.

Źródło ars technica.

Autor: Adam Danieluk