O bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Jak podchodzimy do bezpieczeństwa informacji ?

    W obecnych czasach wiele firm i organizacji funkcjonuje od lat z działającymi systemami informatycznymi i wdrożonymi procesami, jednak to co było dobrym rozwiązaniem kilka lat temu, może obecnie nie przystawać do wymogów rynku. W rezultacie firma ponosi zbędne koszty działania na realizację nie efektywnych procesów, narażona jest na nowe ryzyka o których parę lat temu nikt nie wiedział lub nie brał pod uwagę. Z biegiem czasu pojawiły się nowe wymogi prawne wobec organizacji w tym Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, nowe standardy bezpieczeństwa na przykład standard wdrożenia systemu zarządzania systemem informacyjnym (ISO 27001). Z punktu widzenia współczesnej organizacji warto spojrzeć na stare systemy nowym okiem. Każdy zagrożenie zidentyfikowane i odpowiednio wcześnie zdiagnozowane pozwoli oszczędzić państwa pieniądze, czas i utrzymać wiarygodność w oczach klientów.

    W pierwszej kolejności chcemy zrozumieć w jakim biznesie działa organizacja, jakie szanse i zagrożenia niesie obszar w jakim organizacja funkcjonuje, jaka jest wielkość organizacji i stopień  rozwoju organizacji. Inne ryzyka będą krytyczne dla dużej firmy z wielomilionowymi przychodami, a inne dla firmy o przychodach kilku milionów. Dla tych samych istniejących ryzyk organizacje te będą inaczej podchodziły do sposobu ich mitygacji.

    Znając specyfikę i jej branży możemy przystąpić do identyfikacji i oceny istniejących w organizacji  aktywów informacyjnych. Jako taka informacja jest ważnym aktywem organizacji, istotnym z punktu widzenia jej potrzeb biznesowych – ma dla niej wartość i dlatego należy ją chronić. Informacja może istnieć w różnych postaciach. Może zostać wydrukowana lub zapisana na papierze, może być przechowywana w formie elektronicznej, przesyłana drogą pocztową lub elektronicznie, przedstawiona na filmie lub przekazana ustnie podczas rozmowy (ISO/IEC 17799:2005). Wyceny wartości informacji dokonujemy korzystając z własnej metodologi, lub metodologii klienta. Niemniej na wartość informacji patrzymy z trzech punktu widzenia:
Poufności – właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom. (ISO 27001, punkt 3.3)
Integralności – właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności aktywów (ISO 27001, punkt 3.8)
i
Dostępności – właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu (ISO 27001, punkt 3.2)
W trakcie współpracy z klientem jak i po jej zakończeniu naszym priorytetem jest zachowanie poufności uzyskanych informacji.