Prezentacje

Zarządzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Rok 2009
Konferencja Semafor 2009, 14-15 stycznia 2009 r.
Prezentacja: PCI DSS w kontekście ISO 27001

Rok 2008

Konferencja Secure 2008, 2-3 października 2008 r.

Prezentacja: Bezpieczeństwo transakcji z użyciem kart płatniczych w segmencie sprzedaży biletów on-line.

Konferencja BIN GigaCon 2008, 8-9 Września
Prezentacja: Koncepcja zintegrowanych rozwiązań ochrony sieci dla przedsiębiorstw.