Prezentacje - BiN GigaCon 2008

Zarządzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Konferencja BIN GigaCon 2008, 8-9 Września
Prezentacja: Koncepcja zintegrowanych rozwiązań ochrony sieci dla przedsiębiorstw.