Google 50 milionów Euro kary nałożnej przez Francuski Urząd Ochrony Danych osobowych

Wygląda na to że nakładane są pierwsze kary na korporacje za brak zgodności z wymogami RODO.

Krajowa Komisja Ochrony Danych (CNIL) nakłada karę finansową w wysokości 50 milionów euro na GOOGLE LLC.