Prezentacje - Quiz - Secure

Zarządzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Prezentacja Konkurs - bezpieczeństwo informacji - 2009 r.
Prezentacja przedstawiająca korzyści z wdrożenia rozwiązania zwiększającego świadomość użytkowników poprzez konkursy wiedzy o bezpieczeństwie.